Platform onze kindertijd

“Emoties en de gevoelens zijn geen luxe, ze zijn een middel om onze gemoedstoestand te communiceren aan anderen. Maar ze begeleiden ook onze eigen uitspraken en beslissingen.”
Antonio R. Damasio

Coaching voor organisaties

Mensen zijn de basis van elke organisatie.

Mensen die zich op een bepaalde manier gedragen.

Zijn er mensen die binnen jouw organisatie behoefte hebben aan persoonlijke groei, autonomie of eigen regie?

Of is het nodig dat iedereen binnen de organisatie op een andere, meer empathische manier met elkaar wil omgaan en problemen oplossen? 

Je kunt bij mij terecht o.a. voor het coachen van teams of leidinggevenden of bij het ontwikkelen van een (heldere) visie. Uitgangspunt hierbij is een coachende benadering die niet gericht is op emotioneel afstand houden, diagnoses stellen of hiërarchische verhoudingen stimuleren, maar op basis van empathie, authenticiteit, openheid en wederkerigheid. 

Mogelijke diensten 
Voor wie?
Het oplossen van knelpunten
Visie ontwikkeling vormgeven
Ondersteuning/begeleiding  

Cliënten
Medewerkers
Leidinggevenden
Hulpverleners

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.