Platform onze kindertijd

“Leren is een gevolg van luisteren, wat op zijn beurt leidt tot een nog beter luisteren en aandacht voor de andere persoon. Met andere woorden, om te leren van het kind, hebben we empathie nodig  en empathie groeit als we leren.”
Alice Miller

Huiskamertafel bijeenkomsten

Op elke eerste en tweede maandag van de maand zijn er huiskamertafel bijeenkomsten waar je in een ontspannen sfeer, onder empathische begeleiding, over diverse onderwerpen samen met anderen je gevoelens en gedachten kunt uitwisselen.     

Empathisch (groot)Ouderschap
Op elke eerste maandag van de maand ben je van harte welkom om in een ontspannen sfeer samen met andere (toekomstige) (groot)ouders te praten over het empathisch grootbrengen van kinderen. Dat is het kind aanvoelen vanuit zijn of haar belevingswereld en niet vanuit onze opvatting hoe een kind moet zijn. Elk kind heeft unieke communicatiemogelijkheden, verbaal en non-verbaal. Door de taal van je kind te begrijpen kun je leren hoe je zijn of haar gevoelens en behoeften effectief kan communiceren.

Het gebruik van macht en controle maakt hierbij plaats voor nabijheid en samenwerking en we accepteren dat kinderen gelijke rechten hebben als volwassenen. We weten uit neurologisch onderzoek dat voor de psychische groei van een mens voedende, emotionele communicatie onontbeerlijk is en het gebruik van macht zeer stressvol is voor een kind, omdat het zijn echte, ware gevoelens moet onderdrukken.

In vijf stappen leren we het kind in te voelen en het van daaruit te ondersteunen. Het gaat hier om onvoorwaardelijke liefde. Dat is van je kind houden, niet van jouw idee of gedachte hoe een kind moet zijn. Want liefde is echt als er geen voorwaarden aan verbonden zijn. Je volgt het kind om het in staat te stellen in zijn of haar eigen unieke manier op te groeien en te zijn wie het is en wil zijn. Zo geef je liefde en vriendschap en krijg je een duidelijker beeld van je (groot)ouderschap.

Op deze manier kunnen in een vroeg stadium problemen en conflicten voorkomen worden en een diepe band van vertrouwen bevorderen. Tegelijkertijd brengt deze benadering een groeiproces in jezelf opgang die je in staat stelt op een natuurlijke, onvoorwaardelijke manier lief te hebben.

Koffie en thee staan voor je klaar.

Kosten:
Locatie:
Tijd:
Data:

Depressieve klachten
Op elke eerste woensdag van de maand ben je van harte welkom om in een ontspannen sfeer samen met anderen je ervaringen uit te wisselen met depressieve klachten. Klachten en symptomen die gepaard gaan met gevoelens van hopeloosheid, angst, verlies van interesse en plezier en waarbij ware gevoelens geblokkeerd zijn. Deze symptomen kunnen je ernstig verhinderen normaal te functioneren op je werk, in relaties of in de omgang met je kind en je in een isolement brengen.

Genetische factoren spelen slechts een heel geringe rol bij het ontstaan van psychische ziekten, maar vinden hun oorsprong in vroeg lijden. Waarbij de depressie dient als bescherming tegen het voelen van de meest authentieke emoties, zoals woede, verdriet en angst uit je kindertijd. Depressie is dus niet een gevoel maar een beschermingsmechanisme.

Het verbaal onder woorden brengen van de pijnlijke kinderjaren waarin je niet kreeg wat je nodig had is cruciaal om te 'helen'. Intense, sterk onderdrukte emoties naar boven halen en voelen kan soms al vrij snel de depressieve toestand doen verdwijnen. Als het lichaam niet misleid wordt door antidepressiva.    

Kosten:
Locatie:
Tijd:
Data:

Verbindend communiceren
Op elke tweede maandag van de maand ben je van harte welkom om in een ontspannen sfeer de vaardigheden aan te leren van het Verbindend Communiceren, ook wel Geweldloos Communiceren genoemd. De meest essentiële vaardigheid bij het Verbindend Communiceren is empathie. Het gaat om het aandachtig, inlevend luisteren naar wat er in iemand leeft en dan vooral het horen van wat iemand zegt op het niveau van zijn of haar gevoelens en behoeften. 

Door empathie krijgt contact een bijzondere kwaliteit. De verbinding die hierdoor ontstaat maakt dat mensen meer zicht krijgen op wat ze nodig hebben en er ontstaat wederzijds respect tussen de luisteraar en de spreker. Je leert om je helder en direct en met aandacht en respect voor jezelf en de ander uit te drukken. Met eenvoudige, praktische technieken leer je met elkaar te praten zonder te (ver)oordelen, te beschuldigen of te verwijten. Vanuit je eigen waarden en behoeftes.

Hierdoor zullen gesprekken met bijvoorbeeld je partner, je kind, vrienden, familie, kennissen of collega's gemakkelijker verlopen en naar meer tevredenheid. Deze vorm van communicatie zal bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van je relaties omdat het een diep inzicht geeft in de samenhang tussen gevoelens, behoeften en de eigen verantwoordelijkheid hierin. Graag geef ik hierbij ondersteuning om de kennis concreet toe te passen in jouw situatie. Koffie en thee staan voor je klaar.

Kosten:
Locatie:
Tijd:
Data:

Waarom worden we ziek?
Een hoge bloeddruk? Hart of nier problemen? Darmontsteking? Migraine? Maagzweren? Depressie? Slapeloosheid? Bij de vraag waarom we ziek worden staan we zelden stil. We gaan naar de huisarts of naar de specialist en krijgen pillen of operaties. Of we worden doorverwezen naar een psycholoog of psychiater die met cognitieve gedragstherapie de symptomen wil bestrijden zonder naar hun betekenis en oorzaak te zoeken waarvan ze zeggen dat die niet te vinden is.

Maar het is niet waar dat we de oorzaken niet weten. We kunnen altijd de oorzaak van onze klachten of problemen vinden die verborgen liggen in de geschiedenis van onze kinderjaren. En het is juist onszelf met de feiten uit deze periode confronteren die de sleutel geeft tot begrip van onze kwalen. Werken aan onze gezondheid is werken aan onze emoties. Want het zijn bewezen feiten dat we ziek worden als we onze authentieke emoties van woede, angst en verdriet onderdrukt houden.

In deze bijeenkomst leert u de taal van uw lichaam te begrijpen. Emoties die opgeslagen zijn in ons lichaam en ons ziek maken als we ze onderdrukken. Ik gebruik hiervoor het onderzoek dat anderen gedaan hebben. U krijgt inzicht in de samenhang tussen uw maagzweren of hoge bloeddruk en de onderdrukte emoties uit uw geschiedenis zonder daar al te diep op in te gaan. U leert methodieken die u voor u zelf kunt gebruiken om u te bevrijden van uw symptomen. De bijeenkomst geeft perspectief op de oorzaken van uw klachten en leidt tot een beter begrip van u zelf en de mededelingen van uw lichaam.  

Kosten:
Locatie:       
Tijd:
Data:

Opgeven


Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.