Brief aan premier Mark Rutte

Gepubliceerd door Oliane op 19 november 2015

Geachte premier Rutte,

Naar aanleiding van de smartelijke gebeurtenissen in Parijs heb ik met deze brief de vrijheid genomen u te schrijven om uw aandacht te vragen voor de preventie van geweld in onze samenleving. Ik denk dat een verantwoordelijke regering de meest recente wetenschappelijke bevindingen niet zal negeren dat het menselijk brein zijn structuur ontwikkelt in de eerste jaren van het leven en specifieke ervaringen nodig heeft van empathie en onvoorwaardelijke liefde om vol liefde en inlevingsvermogen te komen in het volwassen leven.

Als deze ervaringen ontbreken en het kind wreed behandeld wordt ontwikkelt het brein zich anders dan gangbaar. Niet alleen structureert het brein zich bij afwezigheid van liefde op een manier die oorlog en terrorisme tot gevolg heeft, maar ook pesten, drugsverslaving, depressie enzovoort zijn het gevolg van emotionele tekorten aan het begin van het leven van mensen. Een kind is niet gewelddadig geboren en geweld is ook niet genetisch, maar zonder ervaringen van onvoorwaardelijke liefde leren kinderen niet om zorgzaam te zijn en zich te verbinden. Het brein van een mens gedraagt zich op de manier zoals hij of zij dat vroeg leerde van zijn ouders of degenen die de zorg voor hem droegen.

Dr. Alice Miller, die onderzoek deed naar de dynamiek van het kindermisbruik en hier verslag van deed in 13 boeken, schreef in The Roots of Violence are NOT Unknown dat “As beaten children are not allowed to defend themselves they must suppress their anger and rage against their parents who have humiliated them, killed their inborn empathy, and insulted their dignity. They will take out this rage later, as adults, on scapegoats, mostly on their own children. Deprived of empathy, some of them will direct their anger against themselves (in eating disorders, drug addiction, depression etc.), or against other adults (in wars, terrorism, delinquency etc.). Ook met mijzelf heb ik deze ervaring en in mijn werk als psycholoog dat het kleine kind zijn authentieke emoties onderdrukt uit angst voor zijn oppermachtige, dreigende ouders en wanneer er niemand is die hem helpt deze tot expressie te brengen de gevolgen levenslang zijn.  

Deze moderne wetenschappelijke inzichten kunnen u helpen de mensen die in ons land wonen en over onze grenzen de juiste informatie te geven over het ontstaan van geweld en ouders aanmoedigen empathie te gebruiken in de omgang met hun kinderen. Want mensen leren als ze goede voorbeelden hebben en u kunt hierin het voortouw nemen. Deze uiterst belangrijke kennis kunt u bij uw besluitvorming betrekken voor een veilige samenleving. De bevindingen kunnen uw leidraad zijn op nationaal niveau nieuwe beleidslijnen te implementeren die empathie verspreiden en deze internationaal uit te dragen. Bijvoorbeeld door georganiseerde huisbezoeken tot aan het vierde levensjaar van het kind om ouders empathie te leren en geweldloze communicatie op scholen in te voeren naar het voorbeeld van Marshall Rosenberg om een nieuwe manier van communiceren aan te leren die niet gewelddadig is. Zulke maatregelen zullen in een relatief korte periode van zo’n 20 jaar empathische vruchten afwerpen. Empathie, dat een vangnet is voor iedereen en pas écht helpt om een vreedzame en gezonde wereld te realiseren. Want het is dwaas om met steeds meer geld, controle, strengere regels en gewelddadige woorden "we zijn in oorlog" de ‘boel bij elkaar te houden’ als we de wortels van het geweld dankzij wetenschappelijke ontdekkingen kennen, vindt u niet?       

Hoogachtend,

Liliane Rombout

Brief verzonden aan: De minister-president Mark Rutte, ministerie van Algemene zaken, postbus 20001, 2500 EA Den Haag.

 

Tags:

Picture 44.jpg

Opmerkingen

 

Brief aan premier Mark Rutte

Gepubliceerd door Olane op 19 november 2015

olane roos Mod • 10 maanden geleden

Bert Boonstra 21 november 2015

Beste Liliane

Geraakt door jouw brief, door de boodschap daarin dat empathie jegens kinderen in hun jongste jaren zó belangrijk is, de bewustwording dat het vóórleven van onvoorwaardelijke liefde en geweldloze communicatie in de basis uiteindelijk zal resulteren in een vrede vollere wereld. Geraakt door jouw brief om van bovenaf de machtsstructuur dit besef te laten doordringen. Ik hoop met
heel mijn hart dat deze boodschap zal doordringen in de harten van diegene die als leiders zijn gekozen. Hartelijke groet Bert Boonstra

Olane Roos 22 november 2014

Beste Bert,

Ik lees uit je woorden dat je begrepen hebt dat een
empathische benadering van het kind in de eerste levensjaren de basis is voor veiligheid en vrede, voor het scheppen van menselijkheid. Je hoopt dat de bestuurders van ons land de boodschap in de brief serieus nemen dat empathie het instrument is van vrede en dat in hun hart zal doordringen. Ik vroeg me af bij het lezen van je woorden of deze realisatie dat we empathie nodig hebben om vreedzaam met elkaar te kunnen
leven voortkomt uit het voelen en het begrijpen van je eigen lijden als kleine jongen en de empathie die je voor dat kleine ventje hebt gekregen? Dat zou betekenen dat je jouw eigen waarheid niet meer verloochent en je luid uit kan schreeuwen wat je heel vroeg gebeurde en je empathie nodig had en kunt
vertellen HOE de woorden in mijn brief aan premier Mark Rutte je raakten. Natuurlijk is dat je eigen vrijheid daarvoor te kiezen of niet, maar misschien is er nog onderdrukte woede en angst die je verhinderen je echt uit te spreken. Probeer met het kind dat in je leeft te praten want ik denk dat hij je veel te vertellen heeft.

 

Laatste artikelen

Archief

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.