EMTE, Plus en Albert Heijn: gedragscode eerbied kind?

Gepubliceerd door Oliane op 5 november 2013

"Early experience (...) indelibly influences all future development"
                                                                                         Allen Schore, 2013

            

Geachte Directie,

In het licht van het voorkomen van geweld in onze maatschappij spreek ik u met deze brief hierop aan. Wij hebben de verplichting het kind te beschermen tegen geweld en ik beschouw het als mijn plicht de volgende belangrijke informatie over kinderontwikkeling onder uw aandacht te brengen die helaas onder (groot)ouders weinig bekend is:

Het tekort aan empathie in de eerste levensjaren van een kind laat op computerschermen beschadigingen zien van het brein en er zit geen veilige ondergrens aan waar beneden geen schade optreedt.

Deze belangrijke nieuwe ontdekkingen geven een andere betekenis aan het legale disciplineren van kinderen. Discipline is een destructieve methode die schade toebrengt aan het jonge brein en valt onder kindermisbruik omdat het gebaseerd is op angst en straffend geweld en heeft levenslange ernstige gevolgen op het brein.

Als vaste klant van een van uw winkels zie en hoor ik als orde van de dag het gebrek aan gevoeligheid voor het kind. Die uit zich bijvoorbeeld door het kind te commanderen, te bevelen of tegen te schreeuwen. Woorden als 'schiet op', 'doorlopen', 'afblijven', 'leg terug', 'hier komen', 'luisteren', 'hou je mond' enzovoort die al dan niet gepaard gaan met fysiek geweld in de vorm van tikken, aan de arm pakken, trekken of knijpen zie en hoor ik bij het boodschappen doen. Maar ook het kind niet willen verstaan in zijn pijn en wanhoop en het opnieuw afwijzen met woorden als 'hou op met huilen' komt veelvuldig voor. Dit gedrag van volwassenen heeft niets met liefde te maken en kan als gewelddadig aangemerkt worden.

Deze taferelen spelen zich in uw supermarkten bij herhaling af en het kind krijgt er geen enkele bescherming zijn waardigheid te behouden. Ik vraag u met deze brief uw verantwoordelijkheid te nemen en als gedragscode respect voor de waardigheid van het kind in uw beleid op te nemen en uit te dragen. Dat kan door uw personeel te trainen zonder angst de ouders tegemoet te treden en het kind bij te staan.

Als we werkelijk met z'n allen een vreedzamer samenleving willen dan zullen we goede voorbeelden moeten geven. Dat begint met voor het kind op te komen wanneer zijn integriteit in het geding is en hem te laten zien wat liefde werkelijk is: respect en eerbied voor zijn gevoelens en behoeften. Cassières en andere medewerkers die routinematig het kind in de ogen kijken en hem met vriendelijkheid bejegenen. Zo leert een kind dat het niet zijn schuld is of verkeerd is en zal het deze positieve ervaringen in zijn lichaam opslaan. Dan hoeft het later zijn opgekropte woede en haat niet op zichzelf of op anderen te richten want de empathische ervaringen dat hij menswaardig was heeft hij onthouden.

Verantwoordelijke mensen negeren de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen niet en ik hoop dat u ervoor kiest een heldere boodschap af te geven dat in uw filialen respect voor het kind hoog in het vaandel staat. Voor ouders kunnen deze nieuwe voorschriften een stimulans zijn een nieuwe empathische manier van communiceren met hun kind aan te leren zonder geweld. Wanneer we eenmaal begrijpen door te voelen wat ware liefde betekent kunnen we dat ook in de supermarkt verspreiden.

Met vriendelijke groet,

Liliane Rombout

www.youtube.com/watch?v=GAAOWN-x0e0?

 

Tags:

Picture 44.jpg

Laatste artikelen

Archief

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.