Blog

                        Als blindheid de leiding heeft   Beste mevrouw, Ik was geschokt te lezen in het tijdschrift Deviant en andere artikelen op het internet dat er een ontwikkeling gaande is bij psychiaters om steeds vaker hulp te verlenen bij zelfdoding van zogenaamde psychiatrische patiënten en dat u daar de stuwende kracht achter bent bij de ggz inGeest. Met deze brief hoop ik dat er bij u en andere betrokkenen een innerlijk proces op gang zal komen dat psychische symptomen, zoals depre…

Beste Naomi, Aandachtig heb ik uw boek gelezen Raising our Children, Raising Ourselves en met deze brief wil ik u vertellen welke geheimen ik gelezen heb die ouders beschermen. Ook wil ik u vragen de Nederlandse vertaling van uw artikel Helping Children Resolve Emotional Hurts van uw website te verwijderen. Door het lezen van uw boek heb ik nieuwe inzichten gekregen over de angst voor de ouders uit uw kindertijd en was ik niet langer gelukkig met de vertaling waar mijn naam onder vermeld staat …

Gepubliceerd door Liliane op 29 oktober 2015; update 5 februari 2016 Onlangs werd ik 60 jaar. Het was een lange weg die ik heb afgelegd om daar te komen. Ik kan vertellen dat mijn leven verliep als een wandelaar die zijn tocht begint met een verstuikte voet en probeert de pijn te onderdrukken en te negeren en verder te lopen. Alice Miller schrijft in Vrij van Leugens (2009) dat als iemand aan het begin van een wandeling zijn voet verstuikt anderen vroeg of laat zullen merken dat hij hinkt. Ze z…

        Geachte heer Rutte, Ik kan begrijpen dat u zegt dat u mijn opmerkingen in reactie op uw brief in het geheel niet kunt plaatsen en uw antwoord herhaald wat u eerder schreef dat de overheid ondersteuning biedt bij opvoeding en inspanningen doet kindermishandeling ‘eerder op te merken’.  Want uw herinneringen aan uw kindertijd zijn geblokkeerd door angst. Met het niet begrijpen van mijn woorden laat u de tragedie zien van uw kindertijd zonder bereid te zijn deze te voelen. U houdt v…

                                   Ravenstein, 6 januari 2015   Geachte heer Rutte, Dank u wel voor uw antwoord op mijn brief overgebracht door de heer Paul van Nunen directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Want uw woorden illustreren het verduisteren van verantwoordelijkheid en geven de gelegenheid me uit te spreken over de diepgewortelde denkbeelden als het gaat over de benadering van kinderen die al eeuwenlang hun invloed hebben en gevaar inhouden als we ons hier niet van bewust word…

Brief aan premier Mark Rutte

19 november 2015

Geachte premier Rutte, Naar aanleiding van de smartelijke gebeurtenissen in Parijs heb ik met deze brief de vrijheid genomen u te schrijven om uw aandacht te vragen voor de preventie van geweld in onze samenleving. Ik denk dat een verantwoordelijke regering de meest recente wetenschappelijke bevindingen niet zal negeren dat het menselijk brein zijn structuur ontwikkelt in de eerste jaren van het leven en specifieke ervaringen nodig heeft van empathie en onvoorwaardelijke liefde om vol liefde en…

Beste mevrouw, Onze dochter is anderhalf jaar oud. Ze kan soms erg driftig zijn en huilt dan lang door; ook als er niets meer aan de hand is. We hebben haar een paar keer op de gang gezet om 'af te koelen'. Dit werkte een keer. Maar laatst ging het fout. Ze huilde hartverscheurend en riep om papa en mama. Na een minuut of twee werd het te erg en deed mijn man de gangdeur open. Ze 'smeet' de deur zowat open en keek ontzettend angstig. Dat is wel het laatste wat we willen: haar bang maken. Graag …

In mijn inspanningen aandacht te vragen voor de gewelddadige, ongevoelige, niet op empathie berustende manier waarop we in ons land met kinderen omgaan die bovendien strijdig is met de Universele Verklaring van de Rechten van Kind benaderde ik vele instellingen in ons land die zich bezighouden met opgroeien, gezondheid en omgang met kinderen. Dat zijn Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, Inspecties voor de Jeugdzorg en Gezondheidszorg, maar ook individuele pe…

“One of the basic psychological truths is that persons emotionally deprived in childhood hope all their lives to receive the love denied to them. Why is it so hard to accept that we weren't important to anyone? Many even prefer to commit suicide instead.” Alice Miller In bijna alle gevallen van suïcide, schrijft dr. Alice Miller in Depression: Compulsive Self-Deception ~http://www.alice-miller.com/en/depression-compulsive-self-deception/~ , is het mogelijk vast te stellen dat wrede herinneringe…

Hoe een traditioneel grootbrengen geadviseerd wordt die een schadelijke uitwerking heeft op het gevoelsleven van kinderen en strijdig is met de Universele Verklaring van de Rechten van het kind   Beste medewerkers, Onlangs bezocht ik uw website waarin u voorlichting geeft aan ouders en verzorgers over de omgang met kinderen. Het was niet zonder reden dat ik uw website bezocht maar vanuit mijn bekommernis met het lijden van kinderen en de invloed die de kindertijd heeft op onze hele maatschapp…

Laatste artikelen

Archief

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.