Blog

Toen ik aan kinderen begon was ik mij er niet van bewust wat een kind echt nodig had. En wat zij echt nodig hadden dat was ware liefde. Liefde die ervoor zorgt dat het kind gevoelens bij zichzelf ervaart van warmte, plezier, veiligheid en stabiliteit. Dat heet moederliefde, het aangeboren vermogen lief te hebben, te beschermen en te ondersteunen. Hoe ik liefdevol kon zijn wist ik destijds niet en dat was een van de meest pijnlijke droevige bewustwording mij te realiseren dat mijn moederlijke ins…

Vandaag ging ik even naar de stad voor een paar boodschappen. In de winkelstraat werd mijn aandacht getrokken door schreeuwen en ik zag ik een moeder gehurkt voor haar zoontje zitten. Een mannetje van hooguit drie jaar oud. Met een opgeheven vinger die heen en weer ging schreeuwde ze haar zoontje bij herhaling in het gezicht: ‘ik heb nu al zo vaak gezegd dat je moet luisteren’. Ik liep naar haar toe en op vriendelijke toon zei dat ik geen respect hoorde voor zijn waardigheid en of ik misschien h…

Kinderen de waarheid geven

18 februari 2014

Het verleden kunnen we totaal niet veranderen, schrijft Alice Miller op de eerste bladzijde van haar boek  “Het drama van het begaafde kind” uit 1997, voor de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan. Maar we kunnen wel onszelf veranderen en onze verloren integriteit herwinnen als we besloten hebben de waarheid over onszelf te zien van wat ons vroeger als kind is overkomen. Als we de moed en de kracht hebben authentiek te worden en ons te bevrijden van de leugens, het bedrog en de ma…

"Early experience (...) indelibly influences all future development"                                                                                         Allen Schore, 2013              Geachte Directie, In het licht van het voorkomen van geweld in onze maatschappij spreek ik u met deze brief hierop aan. Wij hebben de verplichting het kind te beschermen tegen geweld en ik beschouw het als mijn plicht de volgende belangrijke informatie over kinderontwikkeling onder uw aandacht te brengen di…

  DroomVannacht droomde ik over een zwart topje dat ik niet meer vinden kon. Eerder op de dag lag het nog in de kast en had ik het in mijn handen. Vaker had ik dromen over dingen die ik niet meer vinden kon, zoals mijn fiets of de weg naar huis. Toen ik wakker werd dacht ik na wat de droom mij vertelde over mijzelf. Want dromen zijn beslist geen bedrog, maar een waardevol en belangrijk hulpmiddel het verleden bloot te leggen en uiteindelijk onder ogen te zien. Ze vertellen mij de historie van m…

Verbindend communiceren

9 oktober 2013

"What we say and how we say it can make the difference between building relationships or breaking them down."                                                                                       Bron: www.attachmentparenting.org Deze woorden geven aan hoe belangrijk ons woord en taalgebruik is en hoe kwetsend en pijnlijk woorden vaak zijn voor de ander of voor onszelf en met weinig aandacht voor wat er werkelijk in de ander leeft. Wanneer ik de zin onlangs in de nieuwsbrief van attachmentpare…

Jeugdzorg

2 oktober 2013

"We don't protect our young, and we tolerate predators of our own species" Andrew Vachss   Afgelopen week stond de Jeugdzorg in de belangstelling. Deze keer vanwege het rapport van de Inspectie voor de Jeugdzorg na de dood van twee broertjes. Volgens hoofdinspecteur Gemma Tielen hebben de betrokken instanties goed gehandeld. Hier wil ik het volgende over zeggen. Ik ken veel bureau's voor de Jeugdzorg en andere instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en heb daar mee te maken gehad…

Laatste artikelen

Archief

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.